Goed jaar Korsakov- en Huntingtonpatiënten

Jaarverslag 2014 / 14

Atlant krijgt dubbel Topcare-predicaat

"Onderzoek in een verpleeghuis is relatief nieuw, dat maakt het extra leuk"

In 2014 kreeg Atlant als eerste zorgorganisatie een dubbel Topcare-predicaat toegekend. En dan waren er ook nog een nieuwe associate lector en een presentatie die internationaal in de prijzen viel.

Topcare, een initiatief van vijf zorgorganisaties waaronder Atlant, heeft als doel de zorg, behandeling en begeleiding voor specifieke doelgroepen naar een hoger niveau te brengen. Bij Atlant gaat het om twee doelgroepen: cliënten met het syndroom van Korsakov en cliënten met de ziekte van Huntington. Onderzoek en innovatie zijn een belangrijk onderdeel van Topcare. Daarom werkt Atlant samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wat heeft geleid tot de aanstelling van Els Verschuur als associate lector Topcare. Een lector is het hogeschool-equivalent van een hoogleraar. "Mijn taak is het om wetenschappelijk onderzoek op de kaart zetten", vertelt Els. Aan ideeën geen gebrek. Zo stonden twee promovendi in de startblokken om hun promotieonderzoek uit te voeren. Allebei zijn ze in 2014 begonnen met hun onderzoek. Monique van Bruggen onderzoekt het effect van muziektherapie op expressie en communicatie bij cliënten met de ziekte van Huntington. Ineke Gerridzen doet onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov.

Visitaties

Topcare startte in 2009. In 2014 brak het uur van de waarheid aan: een externe commissie beoordeelde of Atlant in aanmerking komt voor het Topcare-predicaat voor zowel de Korsakov- als de Huntingtonzorg. Samen met anderen heeft Els Verschuur deze visitaties voorbereid. "Eerst schrijf je de zelfevaluatie. Daarin hebben we de stand van zaken verwoord wat betreft Topcare bij Atlant. Daarna is de feitelijke visitatie. Spannend, maar we hadden goede hoop dat het zou lukken." De hoop bleek terecht: over de hele linie scoort Atlant voldoende, met een paar uitschieters naar boven en een paar onderwerpen die nog wat extra aandacht verdienen. Zoals scholing in onderzoeksvaardigheden en het opzetten van een organisatiestructuur voor onderzoek. Die conclusie komt overeen met Els' bevindingen: "Atlant is terecht trots op het behalen van twee Topcare-predicaten tegelijk, als enige zorginstelling. Het enthousiasme voor onderzoek is hier groot, maar er zijn nog wel stappen te zetten. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je dat onderzoek? Hoe ga je van idee naar uitvoering? Daar ondersteun ik bij. Want ik vind het belangrijk dat je onderzoek volgens de juiste stappen uitvoert, hoe klein het ook is."

Prijs

Een tweede succes(je) wil Els Verschuur graag nog kwijt. "Op het tweejaarlijkse Europese congres voor Huntingtonzorg, de EHDN in Barcelona, kregen wij een derde prijs voor een van onze posters die we daar hebben gepresenteerd. Dat was een casebeschrijving over de combinatie van muziektherapie en logopedie. Een geweldige eer! We werken nu aan een onderzoeksopzet voor dit onderwerp." Hoe ziet Els de toekomst van onderzoek bij Atlant? "Onderzoek in een verpleeghuis is relatief nieuw, dat maakt het extra leuk. Al is mijn valkuil dat ik misschien wel sneller wil dan de werkelijkheid toelaat. Maar je kunt ook klein beginnen. Door je simpelweg af te vragen of iets werkt. En zo ja, waarom. En als het niet werkt, waarom passen we het dan toch toe? Hier houd ik me de komende vier jaar mee bezig."