Van film tot boswachter

Jaarverslag 2014 / 13

Bijzondere ontmoetingen in een gewone flat

Iedereen is welkom. Ook als je nog jong bent en niks mankeert

Berkenhove is een gewone flat in Apeldoorn, waarin Atlant vijftig appartementen heeft voor ouderenzorg. Maar Berkenhove is óók een bijzondere ontmoetingsplek. Want in Sociëteit Berkenhove genieten wijkbewoners en cliënten van Atlant elke maand van een lekkere maaltijd, een mooie film, een diapresentatie of een andere activiteit. Iedereen is welkom!

"Wat mooi, die dia's over de natuur!"
"Ik heb genoten! Wanneer is de volgende keer?"
"Bedankt voor de ontvangst en de gezelligheid!"
Bijna alle bezoekers zijn enthousiast over Sociëteit Berkenhove, geopend in 2014. Een mooi compliment voor Rieneke Zwaal van het Servicebureau Welzijn van Atlant, dat de sociëteit organiseert samen met Stimenz en ZorgSaam. "Het loopt boven verwachting. We dachten: vijfentwintig leden is mooi. En misschien na een jaar honderd. Maar direct na de opening hadden zich al tweehonderd mensen aangemeld!" De formule is eenvoudig: gratis lidmaatschap, elke maand een andere activiteit waarvoor de leden per keer betalen. De bijdrage varieert van vijf tot vijftien euro, afhankelijk van de activiteit. Het aanbod is divers: samen eten, film, een high tea, een workshop. "De klapper was wel de diapresentatie van de boswachter. Muisstille zaal en laaiend enthousiaste reacties."

Coronalabel

Het idee voor de sociëteit komt voort uit het Coronalabel, een kwaliteitslabel voor de zorg dat Berkenhove in 2014 ontving. Daarbij hoort ook het bieden van een ontmoetingsplek, zegt divisiemanager Ouderen Olga Samwel. "Dat past prima in onze visie op wonen en zorg. Ontmoeting in de wijk is erg belangrijk. Ouderen hebben behoefte aan activiteiten met andere mensen. Ze vinden steun bij elkaar, en stellen zo het moment uit dat ze veel zorg nodig hebben en dus niet meer thuis kunnen wonen. En wij willen ook graag dat mensen in de buurt Atlant weten te vinden."

Selfsupporting

Na bijna een jaar is het tijd voor volgende stappen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de leden en de vrijwilligers zelf de sociëteit draaiende gaan houden. Voor nu is dat nog een brug te ver, erkent Rieneke. "De bezoekers zijn vaak boven de zeventig, ze willen wel consumeren maar niet organiseren. Het heeft tijd nodig." Atlant is daarnaast van plan om het concept van de sociëteit uit te breiden naar andere locaties, zoals Berghorst. "Een heel ander huis, in een heel andere wijk. We moeten opnieuw kijken wat de mensen willen, waar behoefte aan is. Dat doen we samen met de wijkregisseur en de ouderenregisseur." Maar dát de sociëteit in een behoefte voorziet, is zeker. "We zijn er trots op dat we al zoveel leden hebben, die ook blijven komen. De sociëteit is toevallig in een woonzorgcentrum, maar iedereen is welkom. Ook als je nog jong bent en niks mankeert."