CPV: gat in de markt en zorg om trots op te zijn

Jaarverslag 2014 / 8

CPV: gat in de markt, en zorg om trots op te zijn

Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg: specialistische zorg op maat

In 2012 introduceerde Atlant CPV: chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg. Een nieuwe vorm van gespecialiseerde zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis én lichamelijke problemen. CPV helpt hen een stabiel en relatief gelukkig leven te leiden.

Op afdeling De Waag in Marken Haven wonen vijftien CPV-cliënten. Ze hebben psychiatrische problemen - ze zijn bijvoorbeeld schizofreen, angstig of depressief of lijden aan waanideeën. Maar ze hebben ook verpleeghuiszorg nodig vanwege bijvoorbeeld een spierziekte, anorexia of diabetes. Teamleider Adri Mol legt uit dat structuur geven het belangrijkst is. Dat levert wel dilemma's op. "Je moet mensen soms tegen zichzelf beschermen. Maar het lijntje tussen structuur bieden aan de ene kant en de vrijheid van de cliënt aan de andere kant is heel dun." Kan een cliënt die gelukkig wordt van verzamelen zijn kamer volstouwen met plastic flessen en andere brandgevaarlijke spullen? "Als je zegt: u moet die rommel weggooien, wordt hij boos en agressief. Dat willen we niet." Dus koos het team voor een andere benadering: stap voor stap opruimen, waarbij hij zeven flessen mocht houden. "Dat werkte. Uiteindelijk heeft hij zelfs alle lege flessen weggedaan."

Gat in de markt

Divisiemanager Mariët de Zwaan noemt CPV een gat in de markt. "Nieuw beleid in de GGZ gaat uit van kortdurende zorg, waarna de cliënt met begeleiding, medicatie of allebei zelfstandig verder kan. Maar CPV-cliënten kunnen dat niet, juist vanwege de combinatie van somatiek en gedragsproblemen die voortkomen uit hun psychiatrisch ziektebeeld. Onze CPV-zorg vult dat hiaat op. We zijn er goed op voorbereid. We weten niet alleen hoe we goede verpleeghuiszorg moeten geven, maar kennen ook de gedragsproblematiek goed uit bijvoorbeeld onze zorg voor Korsakovpatiënten."

Uitbreiding en nieuwe teams

In 2014 is het aantal CPV-cliënten uitgebreid naar vijfenveertig. Er zijn drie nieuwe teams ingericht en mensen opgeleid, waarbij medewerkers moesten solliciteren op de nieuwe vacatures op de CPV-afdelingen. Mariët: "We selecteren op interesse en op competenties. Je moet flexibel zijn, maar ook standvastig in het omgaan met afspraken. Zelfs als je daarvoor je 'zorginstinct' los moet laten. Maar je moet vooral heel goed kunnen inschatten wat een cliënt nodig heeft. Daarom investeren we veel extra uren voor teambegeleiding door onze psychologen, artsen, een consulterend psychiater en andere behandelaren."

Vertrouwen

In 2015 wil Atlant het aantal plaatsen uitbreiden naar zestig. Tot nu toe lukte het de bedden bezet te krijgen door mond-tot-mondreclame in het eigen netwerk. Toch blijft investeren in relaties nodig, weet Mariët. "We moeten het vertrouwen krijgen van andere zorgaanbieders die cliënten verwijzen naar Atlant. Ik gaf laatst een rondleiding, een GGZ-manager was echt verrast dat het met zijn oud-cliënt bij ons zo goed gaat. Voor mij is dat wel hét moment van trots in het afgelopen jaar. CPV-zorg is mooi werk, juist omdat het gaat om ernstig beschadigde mensen." Adri verwoordt het zo: "Iedere cliënt heeft iets anders nodig. Als dat lukt en iemand zit lekker in z'n vel, zijn wij heel gelukkig."