Evenwicht tussen medewerkers- en organisatiebelang

Jaarverslag 2014 / 6

De zichtbare OR: korte lijnen, goede informatie

We gaan niet klakkeloos mee in voorstellen zonder eerst de achterban te raadplegen

Carolien Brugge, al meer dan dertig jaar helpende bij Atlant, werd eind 2014 voorzitter van de Ondernemingsraad. "2014 typeer ik als een onrustig jaar. Je weet dat je moet reorganiseren voor het bedrijf, maar als OR ben je ook bezorgd voor de gevolgen voor het personeel en de cliënten."

Zichtbaar

De achterban vraagt vaak om informatie, is Caroliens ervaring. "Dat betekent dat je als OR goed zichtbaar moet zijn en je rol breed moet uitdragen." Toen de beoordeling van locatie Sprengenhof door de Inspectie voor de Gezondheidszorg minder goed uitpakte, kwamen er veel vragen. Carolien: "We hebben bestuurder Nelleke Vogel gevraagd om meer informatie op intranet te zetten. Daar heeft ze voor gezorgd. Het is fijn dat er nu meer openheid en duidelijkheid is. Medewerkers kunnen rechtstreeks reageren naar de bestuurder." Daarnaast is de OR beter zichtbaar door mee te doen in verschillende overleggen. "Korte lijnen, veel overleg, ook informeel, meer informatie op intranet en meer vertrouwen. Zo functioneert de OR het beste."

Zorgvuldig

De OR dacht in 2014 mee over een groot aantal onderwerpen. Zoals het nieuwe mobiliteitscentrum voor begeleiding van langdurig zieke medewerkers, loopbaanbegeleiding, herplaatsing van medewerkers, scholing en strategische personeelsplanning. "Ons doel is baanbehoud. En als je je baan niet kunt houden, dan moet Atlant de procedures zorgvuldig uitvoeren, zodat je met z'n allen kunt blijven draaien. Het is de taak van de OR te checken of dat goed gebeurt."

Sfeer

Carolien Brugge is positief over de samenwerking met bestuurder Nelleke Vogel. Toch staat de sfeer soms onder druk, erkent ze. "Bij de functieverandering van EVV'ers en teamleiders waren we het echt met elkaar oneens. Wij vonden: stap voor stap. Eérst de functie van EVV'er, dan die van teamleider. Het is al moeilijk genoeg. Iedereen krijgt er taken bij en voor je het weet is er geen tijd genoeg meer voor de cliënten. Daar strijden we echt voor. Daarom hebben we ook wel eens negatief geadviseerd. En gaan we niet klakkeloos mee in voorstellen zonder eerst de achterban te raadplegen of juridisch advies in te winnen."

Twee petten

Hoe kijkt Carolien terug op haar eerste jaar als OR-voorzitter? "Als OR-voorzitter ga je het grotere verband zien. Dat kan ook lastig zijn, want je zit altijd met twee petten op. Als medewerker ken ik de werkvloer goed en zie ik waar het wringt. Maar ik begrijp ook het organisatiebelang en dat de OR constructief moet samenwerken. Elkaar daarin tegemoet komen is noodzaak. Of ik somber ben of positief? Eh...iets ertussenin. Het is lastig, maar ook heel leuk. Ik zie het als een leerschool."