De financiën van Atlant in 2014

Jaarverslag 2014 / 4

De financiën van Atlant in 2014

"We staan er al behoorlijk wat jaren financieel gezond voor"

Vaste prik in het jaarverslag: de balans en de resultatenrekening, samen de jaarrekening. Zeg maar het huishoudboekje van Atlant, dat aangeeft hoe de organisatie er financieel voorstaat. En achter die cijfers schuilt de visie van Atlant.

Vooruitzien

Het zijn turbulente tijden in de zorg: nieuwe wetten en nieuwe financiering, overdracht van begeleiding en dagbesteding naar de gemeentes, bezuinigingen, scheiden van wonen en zorg - alles heeft invloed op het huishoudboekje. "Goed omgaan met je geld betekent vooruitzien", legt directeur Bedrijfsvoering Thijs Houtappels uit. Als voorbeeld noemt hij de reorganisatie. "Die is ook qua kosten een uitdaging. Je moet namelijk eerst investeren om op langere termijn te kunnen besparen. Denk maar aan het tijdelijk doorbetalen van salarissen van medewerkers die een andere functie krijgen en daarin minder verdienen. Daarom kost het eerst méér, voordat we kunnen besparen."

Scenario's

Ook op langere termijn denkt Atlant vooruit. "We volgen het kabinetsbeleid heel intensief. Vervolgens maken we een financieel meerjarenbeleidsplan, een strategisch vastgoedplan en een strategische personeelsplanning waarin we verschillende scenario's uitwerken. Welke zorg gaan we geven, en aan wie? Wat is daarvoor nodig en wat kost ons dat? Dat helpt ons grip te krijgen op wat we ons kunnen veroorloven."

Resultaat

In 2013 was het bedrijfsresultaat ruim 147.00 euro. In 2014 was het 278.00 euro. Is dat een goed of slecht resultaat? "Ik ben er content mee", zegt Houtappels. "We staan er al behoorlijk wat jaren financieel gezond voor, ook al verandert de productie en staan de tarieven onder druk. Het afgelopen jaar hebben we meer zware zorg geleverd. Daarmee vangen we lagere productie op die bijvoorbeeld ontstaat omdat we minder cliënten hebben voor lichte zorg. Ook geven we voor ruim een half miljoen euro zorg die niet volledig wordt vergoed. Een bewuste keuze voor kwaliteit, voor 'unieke zorg voor unieke mensen'."

Koffiedik kijken

Blijft Atlant er in de toekomst ook goed voorstaan? "Dat blijft koffiedik kijken", vindt Thijs Houtappels. "Neem bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg. Mensen huren een appartement bij ons en kopen meer of minder zorg in, bijvoorbeeld lichamelijke zorg, welzijnsactiviteiten of mantelzorgondersteuning. Op de locatie Berghorst doen we daar nu ervaring mee op. Ook andere zaken die de zorg beïnvloeden, zijn moeilijk te voorspellen. Bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de technologie en het feit dat burgers steeds mondiger worden. Daarom is het goed dat Atlant een stabiele organisatie is die wel wat kan hebben. Wat wij wel meer moeten leren, is van buiten naar binnen kijken. De zorg denkt nu nog te veel van binnen naar buiten. Maar juist door uit te gaan van het perspectief van de ander - of dat nou de overheid is, de gemeente of de cliënt - bereiden we ons beter voor op de toekomst."