Atlant verandert, de Centrale Cliëntenraad blijft (II)

Jaarverslag 2014 / 3

De nieuwe voorzitter: Hans Jonkman

"Veel contact houden met de lokale cliëntenraden is belangrijk"

Hans Jonkman is de opvolger van Joop Zijlstra. Hoe kijkt zij naar Atlant en de unieke zorg?

Waarom solliciteerde coach en consultant Hans Jonkman naar de functie van voorzitter van de Centrale Cliëntenraad? "Vanwege het cliëntenperspectief. Ik ben wel eens bang dat dat uit ons gezichtsveld raakt, door alle veranderingen in de financiering van de zorg en de gevolgen daarvan voor zorgorganisaties. Ik kom van origine uit de zorg, en ik vind het erg interessant om nu weer van dichtbij mee te kijken."

Grotere en kleinere onderwerpen

Atlant zit in een enerverende periode, met de reorganisatie. "Als cliëntenraad worden we hier nauw bij betrokken. En ook bij dit onderwerp adviseren we vooral vanuit cliëntperspectief. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat straks de juiste mensen op de juiste plek zitten en dat ze goed zicht hebben op de doelgroep. Een teamleider moet een ziektebeeld en de gevolgen ervan kennen, om de unieke zorg van Atlant te garanderen. Maar we hebben het ook over kleinere, lokale onderwerpen. Een voorbeeld is de tv. Op sommige locaties staat die de hele dag aan. De bewoners worden geconfronteerd met oorlog, crisis en andere narigheid. Wat doet dat met hen? Dat is ook een thema om te bespreken. Daarom hebben en houden we veel contact met de lokale cliëntenraden. Ik ben het helemaal met mijn voorganger eens dat de lijn tussen centrale en lokale cliëntenraad erg belangrijk is. En verder is het, in de veelheid aan onderwerpen en informatie die op je afkomt, een kwestie van selecteren. Altijd vanuit de gedachte: waar heeft de cliënt mee te maken? Dat is mijn opdracht voor de komende jaren."

Nog iets toe te voegen? "Ja, mag ik ook Nelleke Vogel bedanken? Ze gaf ons de ruimte voor inspraak en tegenspraak. Heel jammer dat ze weggaat. Ze is een unieke bestuurder."