Na goud komt zilver

Jaarverslag 2014 / 1

Atlant op weg naar het tweede Coronalabel

De Loohof doet in 2015 'examen' voor het Coronalabel Zilver

Kleinschalig wonen Berkenhove behaalde in 2013 het gouden Coronalabel. Nu is De Loohof aan de beurt voor het kwaliteitslabel. Deze keer geen goud, maar wel zilver. Waarom? En wat wat betekent het label voor de zorg en voor de bewoners?

Op De Loohof werken team, teamleider en projectleider Jannie Visse hard aan de voorbereidingen voor het Coronalabel. Jannie Visse legt uit waarom dit label belangrijk is: "Het geeft ons goede handvatten voor betere kwaliteit van zorg. En daarmee ook voor het in praktijk brengen van ons principe 'unieke zorg voor unieke mensen'. Goed voor de cliënt, en ook goed voor Atlant, want wij kunnen ons daarmee onderscheiden van andere zorginstellingen."

Zilver en goud

Er is een zilveren en een gouden Coronalabel. Dat verschil is ingevoerd in 2013, toen bleek dat een deel van de eisen niet haalbaar is voor veel zorgorganisaties. "Bijvoorbeeld de norm voor groepsgrootte", legt Jannie uit. "Bij goud bestaat elke groep uit maximaal zes tot acht bewoners. Bij zilver mogen dat er meer zijn. Op De Loohof werken we met groepen van negen bewoners. Dat kan niet anders, want De Loohof is gebouwd met achttien appartementen op één etage."

Familie

Qua groepsgrootte scoort De Loohof geen goud, maar Jannie is optimistisch over de kwaliteit van zorg. Die wordt bij het Coronalabel onder andere uitgedrukt in het criterium 'gastvrijheid'. Het sleutelwoord hier is belevingsgerichte zorg. "Daarbij gaat het erom dat je écht goed kijkt naar wat past bij elke individuele cliënt. Je moet weten in welke fase van dementie iemand is en daar pas je de activiteiten op aan. De ene bewoner wil graag meehelpen met koken of de was. De ander kan dat niet meer, maar je kunt hem er toch bij betrekken door hem uit te nodigen: kom 'es kijken wat we voor lekkers aan het koken zijn."

Bij die belevingsgerichte zorg is betrokkenheid van de familie onmisbaar. "Dat is het criterium informele zorg. Wij nodigen de familie actief uit om mee te denken over de zorg en over welke activiteiten een bewoner graag zou doen. De kinderen weten immers meestal het beste wat vader of moeder vroeger het liefste deed." Ook organiseerde De Loohof in 2014 een familieavond, om het beleid en de ontwikkelingen in de zorg toe te lichten. "We hebben ook gesproken over wat de familie kan doen in de zorg, en wat mensen verwachten van Atlant."

Woonklimaat

Voor medewerkers is de individuele, belevingsgerichte zorg soms nog wennen. Jannie heeft het zelf ook ervaren. "Je denkt vaak dat je goed bezig bent, maar je kunt nog bewuster de regie bij de cliënt leggen." Atlant investeert daarom in gesprekken en teambuilding voor medewerkers. "Het mooie is", vindt Jannie, "dat je wordt beloond in je dagelijkse werk. De bewoners zijn rustiger en meer tevreden. Ook het woonklimaat verandert - het wordt hier echt als vroeger thuis. Als we koffie drinken, gaan we niet meer rond met een kar met thermoskannen, maar zetten we alles mooi op een dienblad. En gaan we even rustig zitten bij een bewoner. Die 'net-als-thuis'-zorg zit dus in heel kleine dingen. Gek genoeg kost het niet meer tijd. En het helpt echt, cliënten en medewerkers bloeien op."

De Loohof doet in 2015 'examen' voor het Coronalabel Zilver. Daarna staat locatie Sprengenhof op de agenda voor het Coronalabel.