Voeding, schoonmaak, flexwerkplekken en een nieuwe voorzitter

Voor OR-voorzitter Kimberley Brouwer (24, in het dagelijks leven medewerker welzijn en activiteiten) was 2013 een bijzonder jaar. Ze was al het jongste OR-lid en werd in oktober gekozen tot nieuwe OR-voorzitter. "Een echte uitdaging, maar ik leer graag. En ik krijg veel support van ervaren OR-leden." De samenstelling van de OR veranderde in 2013 flink: zeven van de vijftien leden vertrokken om persoonlijke redenen. "Daarmee verdwijnt er ook veel kennis en ervaring. Gelukkig zijn vier van die zeven vacatures alweer opgevuld."

Veel onderwerpen
De OR neemt besluiten over instemmings- en adviesvragen bij veel verschillende onderwerpen. In 2013 stonden bijvoorbeeld op de agenda: bedrijfsmaatschappelijk werk, de aanstelling van een vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling, plannen van aanpak na verschillende risico-inventarisaties en –evaluaties, roosterbeleid, diensttijdwijziging, privacy, het opleidingsjaarplan 2013, een protocol voor het gebruik van social media en het EVV-beleid.

Aanpak
Is er een rode draad in de aanpak van de OR? Kimberley: "Eerst informatie verzamelen is erg belangrijk. Sommige OR-leden zijn expert op een bepaald onderwerp, dat helpt. En daarna zetten we onze punten duidelijk op papier." En wat is het verschil tussen het adviesrecht en het instemmingsrecht? "Dat hangt vooral af van het onderwerp en ook van de vraag van de bestuurder. Bij instemmingsrecht geven we een bindend oordeel over het sociaal beleid, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Bij het adviesrecht hoeft de bestuurder onze punten niet per se over te nemen." De samenwerking met bestuurder Nelleke Vogel is goed, vindt Kimberley Brouwer. "De gesprekken zijn constructief en we worden serieus genomen."

Geen ontslagen
Schoonmaak en voeding zijn dé thema's van 2013. De OR adviseerde over de verbeterplannen. Kimberley: "We bekijken de voorstellen kritisch en stellen veel vragen. De kwaliteit van de zorg is belangrijk, maar als OR kijken we vooral naar wat de gevolgen zijn voor de medewerkers. Voor ons stond voorop dat er geen mensen ontslagen zouden worden. Dat is niet gebeurd, gelukkig. Maar de tijdelijke contracten voor schoonmaakmedewerkers zijn niet verlengd. En dat heeft ook serieuze gevolgen voor de mensen wie het aangaat." Bij het onderwerp voeding bereikte de OR dat er na de pilot van het nieuwe concept nog testfases per locatie komen. "Er verandert veel voor de medewerkers. Het is belangrijk dat de invoering van het nieuwe systeem zorgvuldig gebeurt, en dat we goed blijven kijken naar de gevolgen."

Markenhof
De kantoorruimtes voor de ondersteunende diensten zijn in 2013 anders ingericht. Van twee locaties – Markenhof en Het Immendaal - naar één: de bovenste verdieping van Markenhof. "De nieuwe ruimte was een verzameling kleine kantoortjes. Die zijn nu verbouwd tot één grote ruimte met flexwerkplekken. Daardoor zijn er minder huisvestingskosten, en hebben de medewerkers meer verbinding met elkaar." De OR staat achter de plannen en was vanaf het begin vertegenwoordigd in de klankbordgroep. "Zo konden we steeds goed de medewerkersbelangen verdedigen. Die staan voor ons altijd op de eerste plaats."