De serieuze inbreng van de Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Atlant bestaat uit de zeven voorzitters van de lokale cliëntenraden. Joop Zijlstra, al twaalf jaar voorzitter van de CCR: "De CCR denkt mee over strategie en beleid. We bespreken de locatie-overstijgende onderwerpen. Het belang van de CCR is op de eerste plaats pragmatisch. Zonder de CCR zou Atlantbestuurder Nelleke Vogel elk onderwerp in zeven cliëntenraden moeten bespreken, dat werkt niet. De lokale voorzitters zijn capabele mensen. We worden serieus genomen als gesprekspartner en ik prijs me gelukkig met de transparantie. Nelleke Vogel geeft ons inzicht in de problemen, zodat we kunnen meedenken over een oplossing. Als ze het niet met ons eens is, zegt ze dat ook luid en duidelijk. Maar conflicten zijn er niet. Wij hoeven niet te scoren, wat we willen is een buitengewoon goede kwaliteit van zorg."

Krimp
De krimp in de intramurale zorg was ook voor de CCR een topagendapunt in 2013. Zijlstra is positief: "Atlant is de krimp voor. We hebben al eerder twee van onze verzorgingshuizen verbouwd. Deels tot 'gewone' huurappartementen, deels tot appartementen waar mensen kunnen wonen die veel zorg nodig hebben."

2013 was ook het eerste jaar van de nieuwe organisatiestructuur. Zonder locatiemanagers, maar met teamleiders die op de locaties verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen op de locatie. "Daarmee zijn ze ook het aanspreekpunt voor de lokale cliëntenraad. Het ging niet slecht, maar het was wel wennen voor de teamleiders om zaken op de agenda van de cliëntenraad te zetten."

Themabijeenkomsten
Ieder jaar organiseert de CCR twee themabijeenkomsten voor alle leden van de Atlant-cliëntenraden. De onderwerpen in 2013 waren 'domotica' en 'waardig levenseinde'. "Dat laatste is vooral voor de mensen die zwaardere zorg krijgen ontzettend belangrijk. We hadden een ouderengeneeskundige en een verpleegkundige uitgenodigd om erover te vertellen. We zitten in een grote kring, iedereen kan meepraten en vragen stellen. Het enige jammere is dat meestal maar de helft van de leden komt." Maar, zegt de voorzitter, die graag relativeert: "Niet het vele is goed, maar het goede is veel."

Niet te serieus
Joop Zijlstra stopt in 2014 als voorzitter van de CCR. "Ik word tachtig en ik vind het mooi geweest. Ik kijk met veel plezier terug. De Raad van Bestuur functioneert goed. Atlant is kerngezond en staat goed aangeschreven. Ik ben er trots op dat ik dit voor Atlant heb mogen doen." Of hij nog tips heeft? "Neem jezelf niet al te serieus, met een kwinkslag af en toe bereik je meer. Tegen lokale raden zeg ik: wees proactief, stel vragen. Zorg ervoor dat je al in het beginstadium betrokken wordt bij nieuwe plannen. En tot slot wil ik graag nog zeggen dat ik iedereen die lid is van een cliëntenraad geweldig waardeer."