Atlant en de financiën: minder geld, nog betere zorg

Elke zorginstelling heeft een budget voor het leveren van zorg. Dat budget wordt in de vorm van ‘productieafspraken’ vastgesteld door het zorgkantoor in de regio. Niet méér geld uitgeven dan je hebt is en blijft de grote uitdaging, ook voor Atlant. Coördinator Planning & Control Robert Boelhouwer legt uit waarom dat soms niet helemaal lukt. En wat Atlant daaraan doet.

De beste zorg
In 2013 heeft Atlant de productieafspraken overschreden. Robert Boelhouwer geeft de verklaring: “Wij bieden steeds vaker zwaardere zorg, die meer kost. Voor ons is het een strategische keuze. We vinden dat cliënten recht hebben op de beste zorg. Het zorgkantoor stelt daar helaas onvoldoende extra budget tegenover. Zo hebben wij in 2013 voor 8,5 ton zorg geleverd die we niet vergoed kregen.”

Minder kosten
De kosten verlagen is een manier om een tekort weg te werken. Twee projecten in 2013, Schoonmaak en Voeding, hebben geleid tot een flinke besparing én meer kwaliteit. “Voeding bijvoorbeeld is maatwerk. Daarom kopen de teamleiders op de locaties nu zelf in. En bewoners en medewerkers helpen samen mee bij het voorbereiden van de maaltijd, met zichtbaar plezier.” Zo snijdt het mes letterlijk aan twee kanten: betere kwaliteit tegen lagere kosten.

Investeringen
In 2013 heeft Atlant, naast projecten zoals het managementdevelopment-programma, ook flink geïnvesteerd in automatisering. Bijvoorbeeld in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en in het elektronisch voorschrijven van medicatie (EVS). “In dit systeem heeft iedereen altijd actueel overzicht. Gevolg: sneller werken en minder kans op fouten.”

Toekomst
Atlant staat er financieel goed voor. Robert Boelhouwer kijkt vooruit: “Vanaf 2015 wordt het spannend. Ons budget wordt lager, minder mensen krijgen een indicatie voor opname en gemeentes nemen een deel van de zorg over. De klassieke woonzorgcentra verdwijnen grotendeels. Dat heeft ook gevolgen voor de huisvesting.” Om goed voorbereid te zijn, werkt Atlant aan een meerjarenplan voor vastgoed. “Panden die geschikt zijn voor de toekomst, worden verbouwd. Bijvoorbeeld de locatie Koningin Wilhelmina”. Tweede speerpunt is de strategie om extramurale cliënten te krijgen en te behouden. Hoe blijft Atlant een zorgorganisatie waar mensen graag voor kiezen? “We zetten in op unieke zorg voor unieke mensen. Dat doen we in de woonzorgcentra en ook in onze expertisecentra voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben. We moeten begrijpen wat cliënten wensen en dat goed organiseren. Uitstekende zorg en een prima woonomgeving. En dat met minder budget. Dat wordt onze uitdaging voor de komende jaren.”