Vernieuwing bij P&O                       

Halverwege 2013 werd Ton Leijten bij Atlant benoemd als interim-sectorhoofd P&O. Hij voerde een quick scan uit. "Ik zag een bloeiende afdeling, een prima sfeer en een goede samenwerking. Maar ik constateerde ook dat er te weinig aandacht was voor strategische personeelsplanning. Een heel belangrijke vraag is: hoe gaat Atlant de formatie aan laten sluiten bij de toekomstige behoefte van de organisatie? Met andere woorden: hoeveel medewerkers heeft Atlant straks nodig, en wat moeten ze kunnen?"

Opleiding en ontwikkeling
De arbeidsmarkt en het overheidsbeleid bepalen het antwoord op die vraag. "Er is een flinke verschuiving. De vraag naar minder complexe zorg neemt voor Atlant af, want de regering wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alleen de zwaardere en complexe zorg gebeurt straks nog in zorginstellingen. Er komt een overschot aan personeel op niveau 1 en 2, maar een tekort aan zorgmedewerkers op niveau 3 en 4." Atlant reageerde met het versneld uitvoeren van de opleidingsplannen. Verder is Atlant in 2013 begonnen met een groot en veelomvattend management-developmentprogramma, voor de hele organisatie. Atlant wil klaar zijn voor de toekomst waarin cliënten kiezen voor kwaliteit.

Mobiliteit
Mobiliteit stond ook centraal in 2013. Atlant bereidde de komst voor van een mobiliteitscentrum, met onder andere als doel re-integratie en het mobiliseren van talent. Want, zegt Leijten: "Medewerkers zijn de goudhaantjes van de organisatie. Mensen met talent moet je de kans geven zich te ontwikkelen." Het mobiliteitsbureau ging officieel van start op 1 februari 2014 en heeft inmiddels 17 'klanten' voor loopbaanbegeleiding en 12 voor re-integratie. "Het is pril, maar het is een begin. We krijgen enthousiaste reacties."

Gezondheid
In 2013 is Atlant erin geslaagd het ziekteverzuim te verminderen van 6,8 naar 5,8 procent. "Dat lijkt niet zoveel, maar dit alleen al levert ons een besparing op van 144.000 euro per jaar aan UWV-premie. Dat zijn ongeveer 3,5 fulltime banen." Toch is er nog werk aan de winkel, want het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is 3,9 procent. Atlant stuurt aan op proactief beleid. Waarin niet alleen meer aandacht is voor langdurig zieken, maar juist ook voor de gezondheid van medewerkers.

Digitaal
Op digitaal P&O-gebied was Atlant niet echt een voorloper, maar daar is in 2013 verandering in gekomen. Salarisadministratie en personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd. "Dat kost minder en werkt sneller." Ook is er een splinternieuwe intranetsite voor personeelsinformatie gebouwd. "Medewerkers kunnen nu zelf informatie opzoeken. De P&O'ers hebben daardoor meer tijd voor advisering en ontwikkeling." Tot slot nog een financiële meevaller: met de overstap naar een andere leverancier geeft Atlant voortaan per jaar 165.000 euro minder uit aan salarisadministratie.