Dementie: meer zorg en meer mogelijkheden

Een flexibel en compleet zorgaanbod

Dementie komt veel voor, vooral onder ouderen. Bij mensen die dementeren gaat het geheugen achteruit en wordt zich oriënteren steeds moeilijker. De huishoudelijke en andere taken komen steeds meer op partner of familie neer. En vaak is er dan professionele hulp of zorg nodig.

Specialisme

De vraag naar dementiezorg wordt groter. Atlant zag deze ontwikkeling aankomen. We vinden het belangrijk ook goede zorg te bieden aan mensen met dementie. Inmiddels is dementiezorg een specialisme van Atlant. We zetten in op een flexibel en compleet zorgaanbod – met woonruimte, zorg en behandeling op maat voor de cliënt. Kleinschalig Wonen Berkenhove, één van onze locatie waar zorg aan mensen met dementie wordt geboden, heeft in juni 2013 het kwaliteitslabel Corona behaald. Het Coronalabel is een kwaliteitslabel dat door een aantal zorgorganisaties is opgericht. Het label onderscheidt zich door gastvrijheid en kwaliteit van zorgverlening. Die thema’s sluiten uitstekend aan op de missie en visie van Atlant. Vandaar dat we ons sterk maken voor dit label.

Woonvormen

Atlant heeft verschillende woonvormen voor mensen met dementie. Kleinschalig wonen met begeleiding, in een eigen appartement met gezamenlijke huiskamer en keuken. Of toekomstbestendig wonen in een appartement in een woonzorgcentrum, met de mogelijkheid voor verpleeghuiszorg. Of verblijf in een verpleeghuis met 24 uur per dag specialistische zorg. Bijvoorbeeld in Marken Haven of Heemhof, waar ook cliënten met een psychiatrische aandoening of persoonlijkheidsstoornis verpleeghuiszorg krijgen (de doelgroep 'dubbelproblematiek').

Je thuis voelen
Dementiezorg heeft als hoofddoel een goede - of zo goed mogelijke - kwaliteit van leven van de cliënt en zijn mantelzorgers. Waarbij het dagelijks leven zoveel mogelijk doorgaat en elke cliënt zich thuis voelt, bij Atlant of, beter nog, in zijn eigen huis. Daarvoor is zorg nodig die aan de hoogste eisen voldoet: toegankelijk, duidelijk en altijd beschikbaar. En vooral: passend bij de behoefte en wensen van de cliënt en zijn mantelzorgers.

Eisen aan de zorg
Wat kunnen cliënten verwachten van dementiezorg? Atlant heeft duidelijke eisen voor dementiezorg. Het gaat er bijvoorbeeld om dat de zorg praktisch goed georganiseerd is en dat zorgverleners goed zijn toegerust op hun taak. Ook moeten ze gespitst zijn op veranderingen in de toestand van de cliënt, zodat de zorg tijdig kan worden aangepast. Maar net zo van belang is dat cliënten niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te doen, dat er voor elke cliënt niet meer dan één dossier is en één aanspreekpunt, de casemanager.

Samenwerking

Zonder samenwerking geen goede dementiezorg. In het Netwerk Dementie Oost-Veluwe werkt Atlant dan ook samen met zestien andere instellingen en beroepsbeoefenaren in de ketenzorg dementie. Het netwerk heeft als doel kennis delen, informatie uitwisselen en krachten bundelen. Uiteindelijk met als doel uitstekende dementiezorg te bieden.