De weg naar Topcare

Bij Atlant Zorggroep staan de cliënt en het leveren van uitstekende zorg voorop. In 2009 was Atlant mede-initiatiefnemer van Topcare waaraan inmiddels vijf zorgorganisaties meedoen: Topaz, Lelie Zorggroep, De Waalboog, Vivium Zorggroep en Atlant Zorggroep. Topcare betekent niet alleen het streven naar de allerbeste zorg voor kwetsbare patiënten met complexe aandoeningen, maar is ook de naam van het label dat staat voor topkwaliteit van deze zorg.

Het doel van Topcare

Bij Topcare gaat het in eerste instantie om de verbetering van kwaliteit voor cliënten met complexe aandoeningen. De zorgorganisaties van Topcare werken samen, delen en verspreiden hun kennis en ervaring en stimuleren samenwerking in de keten. Onderzoek en innovaties, gericht op de dagelijkse praktijk, zijn de basis voor Topcare. Atlant wil toetsen of wat we doen het beste is en onderzoeken hoe we het nog beter kunnen doen. Onze kennis en ervaring willen we omzetten naar een onderbouwde aanpak. Op die manier kunnen de we medische, zorg- en welzijnsaspecten samenbrengen, onze behandelprogramma’s toetsen en nieuwe behandelprogramma’s ontwikkelen. Niet alleen, maar juist samen met andere zorgverleners. Zo wordt onze zorg transparant en verbeteren we samen de kwaliteit van zorg in de hele keten. En tegelijkertijd maken we ons werk ook nog uitdagender en leuker.

Bij Atlant wordt Topcare ingezet voor twee cliëntgroepen: mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met de ziekte van Huntington. Voor de doelgroep dubbelproblematiek (mensen met psychiatrische aandoeningen & verpleeghuiszorg) wordt gewerkt aan een zelfde traject waarin Atlant een expertisecentrum wil worden.

Wat wil Atlant bereiken met Topcare?

Topcare is een langlopend programma met duidelijke doelen:

  1. Uitbreiding en verdieping van kennis over specialistische zorg door wetenschappelijk onderzoek op de locaties.
  2. Kennis delen met andere zorgorganisaties, onder andere door presentaties op symposia, congressen en expertmeetings.
  3. Betere zorg verlenen aan cliënten met Korsakov, Huntington en landelijke bekendheid krijgen als expertisecentrum.
  4. Dit maakt van Atlant een aantrekkelijke werkgever voor ambitieuze, gemotiveerde medewerkers.