Zorg en welzijn voor de hele buurt

Atlant heeft veel kennis en ervaring in zorg en wil die graag inzetten voor iedereen. Daarom bieden we niet alleen zorg aan de mensen die in onze woonzorglocaties wonen. Ook ouderen en mensen met een beperking die daar in de buurt wonen, kunnen bij Atlant terecht. Voor alles wat ze nodig hebben voor een zo gezond mogelijk en fijn leven. Want in de 'woonservicegebieden' combineert Atlant activiteiten en diensten voor zorg, wonen en welzijn. Bekend, vertrouwd en altijd in de buurt. Zo is Atlant klaar voor de toekomst!

In 2012 hebben we onze ideeën verder uitgewerkt. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Informatie- en adviespunt

In 2011 opende het eerste Informatie- en adviespunt van Atlant. Sinds vorig jaar heeft elke Atlantvestiging een informatiepunt dat wijkbewoners op weg helpt. Met advies en informatie over alles wat te maken heeft met wonen, zorg en welzijn. Van vragen over een klussenman aan huis tot de OV-chipkaart en van thuiszorg tot personenalarmering. Vrijwilligers houden de informatie actueel. Bezoekers kunnen zelf informatie zoeken of een vraag stellen aan een van de vrijwilligers (niet bij alle Informatiepunten zijn vrijwilligers aanwezig). In het Informatiepunt werkt Atlant samen met andere organisaties in Apeldoorn, waaronder de gemeente.

Grand café

Alle vijf woonzorglocaties hebben een grand café of ontmoetingsruimte. Hier kan iedereen, wijkbewoners én cliënten, terecht voor een kop koffie, een warme maaltijd of om met elkaar iets gezelligs te doen.

Zorg Thuis

Wijkbewoners die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen Zorg Thuis inschakelen. Voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis, personenalarmering, advies van de diëtist, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 'gemaksdiensten' zoals boodschappenhulp en reparaties aan huis. Atlant werkt hiervoor samen met zijn partner Kruisvereniging Zorgsaam en andere organisaties.

'Hier hoef ik nooit meer weg'

Blijven wonen op één plek, ook als het slechter gaat, is een veel gekoesterde wens. En ook dat kan sinds vorig jaar bij Atlant. In Berkenhove is nu zowel zelfstandig wonen als wonen met zorg en behandeling mogelijk. Inclusief kleinschalig wonen voor ouderen die dementeren. Het leverde Atlant het Coronolabel voor uitmuntende zorg op. Ook op De Loohof en Sprengenhof heeft Atlant nieuwe afdelingen opgezet voor dementerende ouderen. Onder het motto 'hier hoef ik nooit meer weg' kunnen onze cliënten hier blijven wonen, ook als het slechter gaat.

Wat is een woonservicegebied?

Een woonservicegebied is een deel van een wijk of stad waar organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten samenwerken in wonen, zorg en welzijn voor inwoners. In ieder woonservicegebied is minstens één locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over wonen, welzijn en zorg. Atlant bedient de woonservicegebieden Spainkbos De Sprengen (Berkenhove en De Loohof), Anklaar (Koningin Wilhelmina), De Maten (Berghorst en Heemhof) en Ugchelen (Sprengenhof)).