Het verhaal achter de cijfers

In elk jaarverslag vind je hem terug: de jaarrekening. Het huishoudboekje van de organisatie, dat laat zien hoe zij er financieel voorstaat. Maar wat betekenen die cijfers eigenlijk? En gaat het om de centen of om de zorg? Manager Financiën & Control Elly Ruiter legt het allemaal uit.

Waarom staat er altijd een jaarrekening in het jaarverslag?

"Atlant wordt betaald uit gemeenschapsgeld, dus moeten we daarover verantwoording afleggen. Dat doen we met de jaarrekening. Die bestaat uit twee delen: de balans en de resultatenrekening. Een accountant controleert de cijfers."

Wat is het verschil tussen balans en resultatenrekening?

"In de balans staan de bezittingen en schulden. Die noemen we activa en passiva. Bezittingen zijn bijvoorbeeld gebouwen en wat daarin staat, en banktegoeden (liquide middelen). Schulden zijn bijvoorbeeld de leningen die Atlant afsluit voor de gebouwenfinanciering. De bedragen bij activa en passiva zijn altijd gelijk. Daarom heet het balans, evenwicht. In de resultatenrekening staan de inkomsten (bedrijfsopbrengsten) en uitgaven (bedrijfslasten). De grootste inkomstenbron zijn de AWBZ-gelden. En de grootste uitgavenpost zijn de personeelskosten."

Hoe staat Atlant ervoor, financieel gezien?

"We zijn gezond. Dat kun je onder andere zien aan de solvabiliteit. Dat is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. In ons geval 22,5 miljoen ten opzichte van bijna 74 miljoen. De solvabiliteit is 30,4 procent, ruim boven de norm van 25 procent. Dan ben je financieel gezond. Dat blijkt ook uit het positieve resultaat van 2,7 miljoen."

Hoe zit dat met die goede resultaten, er wordt toch flink bezuinigd in de zorg?

"Je ziet bij ons ook dat de kosten zijn gestegen. Maar daar staan meer inkomsten tegenover. Deels door meer cliënten, bijvoorbeeld extra plaatsen voor mensen met de ziekte van Huntington. Deels door hogere productie en meer cliënten met zwaardere zorg. En er is bijvoorbeeld ook  winst gemaakt bij de verkoop van een pand. Dat vertekent het resultaat voor dit jaar.  Kijkend naar de alleen exploitatie is ons resultaat lager.  Belangrijk is dat we heel goed op de uitgaven letten. Bij Atlant zijn we heel kostenbewust. We gaan voor de inhoud, niet voor het 'grote geld'. Per doelgroep hebben we afspraken over de zorg, de kwaliteit en wat het mag kosten. Die normen staan niet ter discussie. Het geld moet op de juiste plek terechtkomen. Dat bewaken we strak."

En blijft Atlant in de toekomst ook financieel gezond?

"Onze uitgangspositie is goed. De hoge solvabiliteit is in onze branche gebruikelijk en ook echt nodig. De toekomstige financiering is onzeker. Een ding staat echter vast; er zal minder geld beschikbaar zijn voor zorg. Die ontwikkelingen gaan razendsnel en die willen we goed op kunnen vangen. Inkrimping van de AWBZ, de scheiding van wonen en zorg voor de lagere zorgzwaartepakketten, de Wmo. De vraag is: welke doelgroepen gaan we bedienen en wat is daarvoor nodig aan personeel, gebouwen en geld? Atlant kan bijvoorbeeld woningen te huur aanbieden. Of maaltijden op maat en meer Wmo-zorg thuis. Alles biedt kansen, maar durven kiezen, daar gaat het om. En daarbij is geld natuurlijk ontzettend belangrijk. Winst maken is geen doel, maar we moeten er wel voor zorgen dat we er financieel goed voorstaan. Zo kunnen we nu en in de toekomst goede zorg garanderen. Want de zorg is het allerbelangrijkst. Bij Atlant gaat het écht om de cliënt."

 

Elly Ruiter
Manager Financiƫn & Control

Contact
e.ruiter@atlant.nl