Kwaliteit: alles voor de beste zorg

De missie van Atlant is: de beste zorg bieden waarbij cliënten zich thuis voelen. Diens wensen staan op de eerste plaats. Hoe willen cliënten wonen, zorg krijgen, hun leven inrichten? Het antwoord op die vragen geeft betekenis aan onze slogan 'unieke zorg voor unieke mensen.'

Hoe werkt Atlant aan nog meer kwaliteit van de zorg? Enkele voorbeelden uit 2012:

Zorgleefplan verbeterd

Van elke cliënt houdt Atlant een dossier bij: het zorgleefplan. In 2012 is het zorgleefplan verbeterd en uitgebreid. Alle levensdomeinen komen er nu in voor: mentaal welbevinden (levensinvulling), participatie (sociaal en maatschappelijk leven, levensbeschouwing), lichamelijk welbevinden en gezondheid en woon- en leefomstandigheden (thuis voelen, veiligheid, dagritme, etc.). Het zorgleefplan maakt duidelijk wat de vraag van de cliënt is. Afspraken zijn helder vastgelegd. En dat draagt bij aan zorg die past bij wat de cliënt wil en nodig heeft.

HKZ-toetsing

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-label is een kwaliteitslabel voor zorginstellingen. In december 2012 was er bij Atlant een tussentijdse HKZ-toetsing. Met positief resultaat.

Huntingtonafdeling is 'good practice'

Dahlia is een afdeling van de Heemhof, waar cliënten met de ziekte van Huntington wonen. In 2012 kreeg Dahlia een eerste pre-audit voor Topcare. Met goed resultaat. Dahlia mag zich nu een 'good practice'-afdeling noemen.

Coronalabel voor Berkenhove

Het Coronalabel is een kwaliteitslabel voor zorginstellingen die streven naar vernieuwing in wonen, welzijn en zorg. Bij Corona staat gastvrijheid voorop. Atlantlocatie Berkenhove behaalde het label eind 2012.

Welzijn en vrijwilligers

Servicebureau Welzijn organiseerde ook in 2012 weer flink wat extra welzijnsactiviteiten. Bureau Welzijn is ook verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers, het coördineren van hun inzet en de activiteiten en de begeleiding van mensen met participatiebanen.