Altijd ruimte voor gesprek

De Ondernemingsraad (OR) is er voor de medewerkers van Atlant. De belangrijkste taken van de raad zijn adviseren en meebeslissen over beleid. Heetste hangijzer in 2012: de wijziging van de organisatiestructuur.

De OR groeide in 2012 tot vijftien leden. Ze volgden allemaal een cursus voor het OR-werk en maakten kennis met de Navigatormethode. Daarmee kan de OR de ontwikkelingen op de voet volgen, met een kritische blik en toetsing op belangrijke punten. In 2012 boog de OR zich over een groot aantal onderwerpen. Zoals: opleidingsjaarplan, benoeming vertrouwenspersonen, loonsverhoging voor vakantiemedewerkers, nieuwbouwplannen, dienstkleding, inkoop en logistiek. "Plus de standaard OR-onderwerpen zoals roosters en arbobeleid", vult OR-voorzitter Peter Zeedijk aan.

Organisatieverandering

Eén onderwerp springt eruit voor 2012 en dat is de nieuwe organisatiestructuur. Peter Zeedijk vat het samen: "Om gezond te blijven voor de toekomst, moet Atlant de organisatie anders inrichten. Niet per locatie, maar per doelgroep. De zorg wordt steeds diverser en flexibeler. Vroeger zat je met z'n allen in een bejaardentehuis. Maar nu woont de een thuis met thuiszorg, de ander in een kleinschalige woonvorm voor dementerenden en de derde hoeft geen zorg, maar wel een traplift. En dan is er nog de gespecialiseerde topzorg voor patiënten met Huntington, Korsakov en dubbelproblematiek. Dat alles heeft gevolgen voor de organisatie. Atlant heeft daarin keuzes gemaakt."

Rust en ruimte

Bij elke organisatieverandering hoort ongerustheid, weet Peter Zeedijk. Toch staat de OR achter de plannen. "We zijn het ermee eens dat Atlant met zijn tijd mee moet gaan. We juichen het ook toe dat de organisatie zoekt naar nieuwe doelgroepen, zoals de patiënten met dubbelproblematiek. Dat levert werk op en werkgelegenheid vinden wij ontzettend belangrijk." De OR is kritisch en stelt veel vragen. "Maar we willen niet dwarsbomen. Het gaat om goede samenwerking en gelukkig is er altijd ruimte voor gesprek." En is de OR zelf klaar voor de toekomst? "We zijn er nog niet, maar we worden ons steeds bewuster van wat we kunnen betekenen. Er is meer rust en ruimte in het OR-werk. De OR heeft echt iets te vertellen, merk ik. We doen ons uiterste best en dat blijven we doen."

Peter Zeedijk
Voorzitter OR

Contact
p.zeedijk@atlant.nl