Topzorg vraagt om wetenschappelijk onderzoek

De allerbeste zorg is gebaseerd op ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Huisartsen en artsen in een ziekenhuis passen dit al lang toe. Maar voor de langdurige zorg, zoals de verpleeghuiszorg van Atlant, is dit idee niet zo vanzelfsprekend. Toch investeert Atlant in onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing in de zorg. Samen met andere zorgaanbieders, universiteiten, kenniscentra en het ministerie van Welzijn, volksgezondheid en sport. Want alleen met de allerbeste zorg is Atlant klaar voor de toekomst. In 2012 heeft Atlant weer flink wat stappen gezet in onderzoek en vernieuwing.

Topcare

In Topcare bundelt Atlant de krachten met andere vooruitstrevende zorgorganisaties. Een van de speerpunten is wetenschappelijk onderzoek. Ook in 2012 was er een uitgebreide onderzoeksagenda. Drie medewerkers doen promotieonderzoek:

  • Monique van Bruggen, muziektherapeute, onderzoekt de effecten van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington.
  • Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde, heeft twee onderzoeksterreinen. Ze onderzoekt de ziektegegevens van een groep patiënten met Korsakov. Als er een goede beschrijving komt van deze patiënten, kan Atlant nog betere en passender zorg geven. En ze richt zich op onderzoek naar vitamine D bij Korsakov-patiënten; helpt het toedienen van deze vitamine om beter te kunnen bewegen.
  • Sascha Adema, specialist ouderengeneeskunde, verricht onderzoek bij Huntington patiënten. Dit onderzoek richt zich op het functioneren van de zorgafhankelijkheid in de verschillende fasen van deze ziekte en de relatie tot kwaliteit van leven.

Congres Huntington

Elk jaar organiseren het European Huntington’s Disease Network en de European Huntington Association een congres over de ziekte van Huntington. In 2012 was Atlant in Stockholm aanwezig met een ruime delegatie. Onze bijdrage: een serie korte presentaties over zorg aan cliënten met de ziekte van Huntington.

Verplegingswetenschapper

In 2012 heeft Atlant Bianca Buijck als verplegingswetenschapper aangesteld. Haar opdracht is een brug te slaan tussen de dagelijkse praktijk van zorg aan de ene kant en de wetenschappelijke wereld aan de andere kant. De verplegingswetenschapper, die inmiddels is gepromoveerd op revalidatie bij ouderen (niet bij Atlant overigens), is ook voorzitter van de nieuwe wetenschappelijke commissie van Atlant. Daarin zitten alle collega’s die bij Atlant wetenschappelijk onderzoek doen. Ze hebben samen één doel: zorg en behandeling verbeteren door wetenschappelijke onderzoek.

Wat is Topcare?

Hoe verbeter je de langdurige zorg voor mensen met complexe ziektes zoals Huntington en Korsakov? Dat is waar Topcare over gaat. Vijf verpleeghuizen, waaronder Atlant, namen het initiatief voor Topcare. Hun overtuiging is dat zorg en behandeling van chronisch zieken beter kunnen door wetenschappelijk onderzoek. En ook dat de kwaliteit van verblijf in verpleeghuizen hierdoor moet en kan verbeteren. Topcare maakt het verschil, tussen 'gewone zorg' en 'topzorg' in verpleeghuizen. Atlant heeft drie doelgroepen voor Topcare:

  • cliënten met de ziekte van Huntington
  • cliënten met het Syndroom van Korsakov
  • cliënten uit de psychiatrische verpleeghuiszorg ('dubbelproblematiek').